Milieu (VGM)

Milieu en isoleren is aandacht hebben voor mens en natuur Zuinigheid, besparen, hergebruik en geld hangt hiermee samen

Het een kan niet zonder het ander en alles is milieu, dus isoleren is belangrijk voor ons. Dit reikt verder dan een gebruikelijk VGM-plan voor isolatie.

Hier delen we graag onze eigen opvatting over isolatiemateriaal ten opzichte van mens, milieu en geld. Alles hangt volgen ons samen, zie het daarom als een mening en niet als exacte wetenschap.

Mens

Een dak boven het hoofd is net als eten en drinken een vroege levensbehoefte van de mens. Het geeft bescherming, veiligheid en geborgenheid. Als deze eerste behoeften ingevuld zijn, komt het welzijn in beeld.

Wonen, werken en leven in een aangenaam warme omgeving komt dan al snel in beeld. Goede isolatie draagt bij aan een prettig binnenklimaat en draag actief bij aan ons welzijn en welbevinden, ofwel ons milieu.

Het gebruik van isolerende maatregelingen is hiermee belangrijk voor ons als mens.

Milieu
Alles is milieu ofwel natuur, inclusief wij als levende mens zelf. Dit maakt gelijk duidelijk dat goed omgaan met de natuur centraal staan bij productie, verwerken, aanbrengen en gebruiken van isolatiemateriaal.

Het woord ‘milieu’ heeft overigens vaak een wat negatieve bijklank, maar dat is onnodig en niet terecht. De oorzaak is deze, op het journaal gaat het er bij vervuiling al snel over ‘milieu’. Terwijl positieven zaken als een mooi landschap in een volgens journaal item als ‘natuur’ aangeprezen wordt.

Onze stelling; Milieu = Natuur, allebei hetzelfde dus.

Het gaat bij milieu van isolatiemateriaal om de gehele levensduur cyclus, ook wel footprint genoemd. De totale milieubelasting van van het totale proces, van grondstoffen winnen, productie inclusief transport. Maar ook verwerking , gebruik, demontage en hergebruik of recycling na verloop van levensduur valt speelt hierin een rol.

De isolatie industrie had het milieubelang als redelijk snel door en is hierop goed ingesprongen door hergebruik van isolatiemateriaal te stimuleren. Zowel bij verwerken van isolatiemateriaal tijdens nieuwbouw als recyclen en/of verwerken na sloop wordt actief aan recycling gedacht. Met actieve ondersteuning voor aanbieden van containers voor hergebruik.

Hiernaast is isolatiemateriaal een product dat passief maar continu energie besparend werk verricht. Bij afschrijving (technisch en economisch) over voldoende lange termijn draagt isolatiemateriaal bij aan een beter milieu.

Wel zit er verschil in milieubelasting tussen de productie van de verschillen isolatiematerialen op de markt. Een keuze maken voor de langer termijn nivelleert deze verschillen tot nihil.

Geld
Altijd weer blijkt dat geld een belangrijke drijfveer voor mensen is. De bijzondere eigenschap van isolatiemateriaal is dat het, gezien over langere termijn, geen geld kost.

Isolatie is zelfs een investering die geld oplevert, denk hier ook eens aan bij het ontwerpen, aanbrengen en kopen van isolatie.

De overheid staat achter zuinig omgaan met energie en milieu. Hiervoor wordt soms zelfs budget vrijgemaakt om burgers aan te zetten tot het doen van besparende investeringen.

Deze worden financieel actief ondersteunt met een subsidie in vorm van lagere belasting of positieve maatregel. Kijk voor tarieven en mogelijke stimulering op btw bouw, en maak hiervan waar kan dankbaar gebruik!

 

Genoeg gefilosofeerd zo, bekijk de bruikbare tips over veiligheid VGM of ga terug naar onze homepagina ;-)